Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A jelen adatkezelési és adatvédelmi irányelvek honlapom látogatói, beszállítóim és ügyfeleim személyes adataira vonatkoznak. A jelen adatkezelési és adatvédelmi irányelvek bemutatják, hogy miként kezelem az Ön személyes adatait, függetlenül attól, hogy Ön ügyfelem, beszállítóm, vagy „csupán” a honlapomat böngészi. Bemutatja, hogy hogyan gyűjtöm és használom fel a személyes adatait, és eközben hogyan teszek eleget jogi kötelezettségeimnek. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettem figyelembe a Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv). vonatkozó rendelkezéseit. Kérem, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Felhívom továbbá figyelmét, hogy adatvédelmi irányelveimet időről időre módosíthatom. Amennyiben naprakész kíván maradni, kérem, látogasson el erre az oldalra, mert a módosításokat itt fogom közzétenni. A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, ezekért az adatkezelésekért a Vállalkozó, mint adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

E tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő

 • Vállalkozás neve: Boros-Guessous Majda Maria
 • Székhely:  2081 Piliscsaba Új utca 30.
 • Adószám: 8444593818
 • Telefonszám: +36 70 940 7939
 • E-mail cím: guessousmes@gmail.com
 • Honlap címe: https://guessousmajdamaria.hu/

(a továbbiakban: Vállalkozó) Adatvédelmi Tisztviselő: a GDPR 37. cikkében foglaltak alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. A személyes adatokat a Vállalkozónak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, illetve a Vállalkozó részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg a Vállalkozó által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megjelölt székhelycímre, illetve e-mail címre küldheti. Válaszaimat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül küldöm az Ön által kért címre. Adatfeldolgozás: a Vállalkozó a honlapok fenntartásához, kezeléséhez és karbantartásához adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – tárolja a honlapon megadott személyes adatokat a szerveren.

Az adatfeldolgozók elnevezése, elérhetőségei

 

Cégnév Székhely E-mail cím és/vagy telefonszám Honlap Adatfeldolgozás célja
Rufftech Kft. 1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 7. 3/10
info@rufftech.hu https://rufftech.hu/ A vállalkozás webtárhely, elektronikus levelezését biztosítja.
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 650-253-0000 www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about, Google, Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok – dokumentációk és űrlapból beérkező adatok tárolására.
Facebook Inc 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452 +1650.6187714 www.facebook.com Hirdetések, zárt csoport és céges oldal
MailerLite Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania info@mailerlite.com https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy Hírlevél küldő szolgáltatás
Megjelenésmentor Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66. IV/10. Adószám: 22926957-1-41 hello@megjelenesmentor.hu megjelenesmentor.hu ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

Külföldi adattovábbítás: biztosítani szeretném, hogy az adatait biztonságos módon tárolom és továbbítom. Ezért az Európai Gazdasági Térségen (EGT) (az Európai Unió tagállamai továbbá Norvégia, Izland és Liechtenstein) kívülre csak akkor továbbítok adatokat, ha az megfelel az adatvédelmi jogszabályoknak és az átvitel módja megfelelő védelmet biztosít az adatai számára.

Adatkezelési célok általánosan

Adatkezelést a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbi célokból végzek: a. ügyfeleim adatait a Vállalkozó szolgáltatásainak nyújtásához kapcsolódóan jogi kötelezettség, illetve szerződéses kötelezettségeink teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából; b. szállítóim adatai a velük történő együttműködés, valamint jogi, illetve szerződéses kötelezettségeim teljesítése érdekében; c. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése szerződéses kötelezettségeink és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából; d. érdeklődők adatainak kezelése tájékoztatásnyújtás és megkeresések megválaszolása céljából.

Milyen személyes adatokat gyűjtök?

 1. Szerződő partnereim adatainak kezelése – ügyfelek, beszállítók nyilvántartása A Vállalkozó a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, és kapcsolattartás céljából kezeli a vele ügyfélként, megrendelőként vagy beszállítóként szerződött természetes személy keresztnevét, vezetéknevét, adóazonosító jelét, adószámát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Jogalap: szerződés teljesítése A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó ügyfél kiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai valamint a könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig.
 2. Jogi személy ügyfelek, beszállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai Jogi személyek adatainak védelmére az adatvédelmi előírások főszabályként nem terjednek ki. Vannak azonban olyan esetek, amikor jogi személyek ügyletei természetes személyek személyes adatait érintik. Ennek egyik létező esete a szerződésben feltüntetett kapcsolattartó személyes adatainak kezelése. Jogi személy ügyfeleink és beszállítóink esetén a szerződésben, illetve a későbbiekben megadott kapcsolattartó személyek következő adatait gyűjtjük: Név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, online azonosító. Jogalap: az érintett hozzájárulása A személyes adatok kezelésének célja: a Vállalkozó jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó ügyfél kiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 (öt) évig.
 3. Időpontfoglalás, vásárlás A honlapon az alábbi módokon léphet kapcsolatba vele,:
 • e-mailben, vagy telefonon

A személyes adatok kezelésének célja: megrendelt szolgáltatások teljesítése, kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, blogértesítő, hírlevél és ajánlatok kiküldése Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó ügyfél kiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai.

Weblapfelhasználók adatai

A Vállalkozó weblapjaira látogatókról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtök, amelynek segítségével fejlesszem a weblap felhasználói élményét, és segítem a biztosított szolgáltatásaim kezelését. Ez olyan információkat foglal magában, mint a weboldalam használatának módja, a weboldalam meglátogatásának gyakorisága és azok az időpontok, amikor a weboldalam a legnépszerűbb. Az adatokat 30 (harminc) napig tárolom.

Süti (cookie) tájékoztató

A „süti” egy olyan információ, amelyet a számítógép a merevlemezén tárol, és amely nyilvántartja a weboldalon végzett navigálást, így amikor újra meglátogatja az adott webhelyet, akkor az személyre szabott lehetőségeket jeleníthet meg az utolsó látogatásáról eltárolt információk alapján. A sütik felhasználhatók forgalomelemzési, hirdetési és marketing célokra is. Csaknem minden webhely használ sütiket, ezek azonban nem ártalmasak az Ön rendszerére nézve. Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné, hogy milyen típusú sütiket fogad el, akkor ezt rendszerint a böngésző beállításai között teheti meg.

A sütik besorolása

Elengedhetetlen sütik: segítenek használhatóvá tenni a honlapokat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Statisztikai sütik: az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a honlappal Marketing sütik: a marketingsütik a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére szolgálnak, melynek célja, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket. A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere sütiket tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a honlap látogatottságát, segítve ezzel a honlap fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A sütiben rögzített, a honlap látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Hogyan gyűjtöm a személyes adatait?

A személyes adatokat két fő módon gyűjtök:

 • személyes adatok, amelyeket közvetlenül Ön bocsát rendelkezésemre;
 • személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtök: adatait automatikusan gyűjtöm sütik segítségével a weboldalam meglátogatásakor, a böngészője sütibeállításainak megfelelően.

Hogyan védem a személyes adatait?

Elkötelezett vagyok minden ésszerű és szükséges lépés megtételére a tárolt személyes információk védelme érdekében a visszaélés, az adatvesztés vagy az illetéktelen hozzáférés megakadályozása céljából. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantálom. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Ha visszaélés, adatvesztés vagy illetéktelen hozzáférés gyanúja merül fel Önben a személyes információival kapcsolatban, kérem azonnal tudassa ezt velem.

Érintett jogok

A GDPR egyik fő célja az uniós polgárok adatvédelmi jogainak megóvása és tisztázása az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy az adataival kapcsolatban megmaradnak bizonyos jogai, még ha az információkat át is adta nekünk. Ezeket részletesebben az alábbiakban ismertetjük.

Az érintett jogai röviden összefoglalva

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogai részletesen

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 1.2. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a GDPR-ban írt feltételekkel további 2 (kettő) hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell. 1.3. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 1.4. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR-ban rögzített esetekben díj számítható fel. A részletes szabályokat a GDPR 12. cikke tartalmazza.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: a. az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), c. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, d. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, e. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen; f. adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; c. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; f. az  automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról,  és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. A részletes szabályokat a GDPR 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. 3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. A részletes szabályokat a GDPR 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. A részletes szabályokat a GDPR 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. A részletes szabályokat a GDPR 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A részletes szabályokat a GDPR 17. cikke tartalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A részletes szabályokat a GDPR 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. A részletes szabályokat a GDPR 19. cikke tartalmazza.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha a. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és b. az adatkezelés automatizált módon történik. 9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a GDPR 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. A részletes szabályokat a GDPR 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. A részletes szabályokat a GDPR 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: a. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; b. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; c. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. A részletes szabályokat a GDPR 34. cikke tartalmazza.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. A részletes szabályokat a GDPR 77. cikke tartalmazza.

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. A részletes szabályokat a GDPR 78. cikke tartalmazza.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. A részletes szabályokat a GDPR 79. cikke tartalmazza.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Budapest, 2022. augusztus 12.